UL 认证产品
    消防阀门
    接扣、变换接口
    消防水枪
    消防水带
    消防栓箱
    地上地下消火栓
    消防水炮
    灭火器
    雨淋阀和开放阀
    喷水和泡沫系统
    水泵接合器
雨淋阀和开放阀

UL逆止阀
BSAV
ANEN逆止阀
法兰式开放阀
开放阀
BSDV
GAD-DV
GFV
共 8 条记录 / 1 页 | 当前第 1 页 1  
 
Close
© Copyright 2003-2009 维和消防企业有限公司 Tel: 0086-757-85773443 Fax: 0086-757-85770314 E-mail: gt@nanhai.gd.cn