SK-A

已通过台湾消防检验合格.

一.概说

在湿式及干式之自动撒水系统及泡沫灭火系统中,撒水头是扮演重要之角色,ANEN撒水头之特点是高敏感度,高完整性测试设备和环境,使ANEN撒水头其品质之可靠性佳.

经内政部形式认可.

撒水分布均匀

二.规格

 型号  WH-011/WH-021
 安装方向  向下型/向上型
 标示温度  68度
 放水量  80+4
 装接螺纹  PT1/2 15A
 动作时间  60秒以内
 试验压力  35KGF/CM2
 感热元件  玻璃球型(JOB F5)
 感热种类  第二种
 容许最高周围温度  39度
 有效防护半径(面积)  r=2.3m (16.6平方米)
 使用范围  供自动撒水设备之撒水头及泡沫设备之感知撒水头

三. 材料表

 型号 件名  材质 
 1  本体  C3604
 2  回水板  C2680
 3  承座  C3604
 4  玻璃球  玻璃,酒精
 5  止水垫片  TEFLON
 6  固定螺钉  C3604