UL 认证产品
    消防阀门
    接扣、变换接口
    消防水枪
    消防水带
    消防栓箱
    地上地下消火栓
    消防水炮
    灭火器
    雨淋阀和开放阀
    喷水和泡沫系统
    水泵接合器
消防阀门

GHV-LV
GHV-LV-G
UL认证龙头
GHV-TWN
GHV-JP
GHV-JP45
GHV-JP180
GHV-JP90
GHV-TW
GHV-VDH
GHV-PL
GHV-KD
GHV-BS-F
GHV-JIS-F90
GHV-KD-F90
GHV-NAK-F90
共 24 条记录 / 2 页 | 当前第 1 页 1 2  
 
Close
© Copyright 2003-2009 维和消防企业有限公司 Tel: 0086-757-85773443 Fax: 0086-757-85770314 E-mail: gt@nanhai.gd.cn